Momentálně evidujeme problémy s nedoručenými zprávami na e-mailové adresy registrované na centrum.cz. O zprávy nepřijdete. Najdete je po přihlášení na portále skolanadlani.cz. v sekci doručené. Na odstranění problému pracujeme.